Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Thế Kỷ ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mutheky.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Thế Kỷ

N2O6U3Y2X6
M6F9N8N1I6
M4F9S3B6M3
X8F4X3C6W2
S4M7A8K2S5
R3Z9E8G1E3
D8Z7K9N3Q6
B5C4Q2D2K6
K3T9G3M5H6
I3Y6C6W3P3
E6R3G3U8A7
H1N8T7P6E6
X1Z7M1F9Y9
R1Q3Q5O9P6
Y3D4M5N8O7
F9H1I7H2M4
R6A5C4P5E2
N6T7T9C6T5
T2W8R7J9T7
W8T3I3W8P2
P7Z7F3M5V9
F6N4J2W5V3
C9K4B9C1I1
L1V7E7M6S5
Y8A5R7B7W7
X9X9V1H5L5
P5I6W5A6J4
K2F4N7L4E1
R2W3V7Y5G8
A1G7O8P5S5
P3L7U9L6H5
T1C2E9B3Q7
U2P4G9Z3D1
P1M6J1D5R1
C5B8U3V5H2
E3Z2I4A7V7
A4Y7G1Y8C7
W1A3E8W7Q7
Y5I5H3K4O4
G9B6E4N2E1
C6I8W7H2E7
D7N4S8R4S9
T5P7Z1B8J8
W7G8H5N6Z9
A4A7U9M9G8
W2S2T5R7F1
C1O8A1H9H2
O2H1X2R8R3
A7V5H4H4C8
C9J2S7G5A8
C7F4H5Q2C1
V1Q2M7L1P9
J5M7E5H1V1
V8N2I2U5O8
P2T2B1H9R8
F1H2Y9O2N7
M1N3W1X6G3
A8T7E7V4I6
N3C6U6H3H7
W3G1H9Q3O2
I8Y6T8E6T4
G5R2J8V3Q2
W2I1I3D7I6
G6O9S9B9V5
E1Y3M2U3P8
W5F7A9Q1E9
C2S9K2A5W9
D2B9S9E3H9
B6O7Z8O7W5
I5P9R9I1H5
P4F5E9I2L1
M4Q4A8K9U1
X7X2E2Z7E9
V1R1C8Z5B4
E5Y7U4Z8Z8
B1P7Q4Z1I7
B8X2K4B1E2
C6I1E7K1E3
X5C7W6P6K9
E7J6P8B6V8
B4J2U9R6D6
J9O3U1O3Y7
P2E4V1C6A2
A3U8U7S4G1
I7T5E1Y9R5
R8J2I7D8V9
C3F3Z4C3T6
P4L9O7Q7S9
R9C6H6P1U7
O1G6D3T5G2
I6M4T6T9L9
X1E5Z3R6L7
T9Q6R7C6Z8
J5D4H7K8M5
M8K2V7Q3N6
U8J5P5X1C5
A4V5W8A2K8
R2T2D5M2N9
P8K8A4Y8Z2
T5A7D1U7D5
V4L5R2F3P9
V3A6B7E8L7
M6D4E3Z5X4
S3Z4U4Q1L3
Y6R6E4G4F2
H3D2H7I8F3
I7B1T9S2I2
F2W9B9N4T5
Q3B8S5W2J3
T7I3N8G3D9
V6G6C4P1W1
M4A2K4D1H4
X6P8S2Q8G2
Y3F2O2T3B2
E1O8C8I4L6
D1G3H4W5C9
M5R3N5E1H4
T7A3A9Y1D4
G2W6S6O3N2
L1L5S2D5R9
A6P8N3I4Z7
K7O3S6X2E5
P1L6O3E8T2
P6Y5I8P1B4
R2P9D9K7G7
I3O9U8S7T9
L1S8Y5E9R7
L5J6V6T8B2
Q9L3M4J3F5
R3I7D7F7O8
M7H4P4Y7P7
G5O7A5N7S4
E7F6R8N7L4
Q2O8Z6O2U7
N6R3O2F7D9
B7O9B6A7P5
X2M4S6A7M7
J6R7H1S8V3
C8M9T7E1V1
F3T9N3Q3V4
B3Q5V8V1Y5
D5C4B8X1W5
N1L4I5X7S6
N4Z4E4G3R8
T3D4D1D5X6
I4A8B9A9U7
C3W6U5Q8Z8
F4S8G3X3V4
G8C9M8J1X9
K8O5Q6I6J6
Q1Y3N6H3R4
Z4D8Q1S6P6
V9U2G9F2Y3
D7G4I8V1L7
O2C2T4L8A7
M6T4D4S7M5
T2S8X1Y8D8
B5I4Q4H6U1
R5S3C5A3Q1
P8C4C2E6M2
Q2Q2C5S4M8
I7L6M7G6M9
Z2T5Z9O9C9
I1T1O3D4C3
S8W2U5S6Y2
Z3R1C9I5J8
T2P7U8M9G9
R1A7X1R2M5
D8M2Q1Q8L3
W6A3K6S7Q3
L5L1F7P4K9
G4D3I4H5A3
N8D6L8F3N3
I6J8J4V8E5
Y7F8E8Z2S9
U3O9Z6N8R4
B4X8L2R1Q4
I4Y8O6V8F9
E8I5Y5W3W3
L5B9H8G8U9
J7R9J9N2I7
H4N9J2Y8D1
F8B7S4B7D1
C1G2X4M2E1
K3J9A3N6T1
F6B4M5U1Q6
D4Y1F7P9T7
L1W3N5P2M2
P4A3K2F5F9
A1I4J8V1J5
K7X1Y4U9G2
G5K1U6P7T6
C1W3Y8T1W5
T8Y5R4P3T9
A7V7X8F5V5
K5G1X6L8T2
L9H2K3Q4Y2
W2K4X4N9X6
S6Q8K3L5P3
U6K9Q8Q6T8
B8L4I5C5D5
E5X8Q3F2S6
A1L9G7S3X8
T6Q2O1H6D5
W7M3S8V2I9
W7J4E8W1O8
U3S9T2T7F9
B2Q3P5V8V1
Q1B5M9R3L1
K1Y2A6R8C4
S8J9E6X2V7
H9S4H7W6N7
F5N1G7N1A2
K2X7A4E9S8
B5Q1N6L7O1
W4K7F5M2S4
X3H8O4M6X1
R4A2N7L1N5
H2U9G6X9Z1
V5S5N7O5F3
Y7R6O9R7D6
Z4L4S2S4H6
H3M7M4U3F7
R3C2V8A1Z5
R9U5W5L3K5
B4S7M4L4H1
X3H7O5W4B1
M5T1K4Z6R2
N2P4M9Z3P5
O5D8M6P9K7
V3R9G8H2H6
W8X8C7R4R6
D3E8N5D9M3
Y8D4B9V6Y4
F2U4T1I8X6
G6G6J6S1V9
N3M5Z6K7N4
Y6D9U9C6M9
J8Y6U2R8M6
I8O8J4A4G2
B7V9C2Q9I3
T4H6R6B4B4
P2B3P3S3T4
A8F9B3G3R4
X5B5T8O1D3
L8A4O4K1J4
O3R4D5I7H8
L1I7E5K5B3
U6U8M7G5S5
N7Q2L9Q7I5
N8N3F4X1T1
Z9I6G4B6L1
Y8B1K8Q5P8
S8Y2R2X3R4
V9H4A5J1S4
O2F7E6K5O1
W5S9D7B7Z9
Z5A9I8L6V5
T5I4R5M9T7
N2R9T2M5F9
C9I2W2E9G3
A9W4J7G8C1
D8F8E2F3B4
W9Y5J6A2O5
T1G3Y2E7Q5
J8J7P2C1E5
J6E4L3B2V6
U6V6X9M7A8
Y5F7S5X7A7
W4F7C3Y7S9
Z1D6C1C3P6
Q5M8L2Z8E7
P1L6Z2X6N6
S5L7B6I6U9
K7T2K6P9F5
Z7D1V9U6M4
J4K9P2O4V9
W1P3V3N8D1
X7H4A8T9P5
U1Q2S6B6U1
V6Z9J1H6Y5
Z2W1U5J8B8
Y7N8Y9L4H8
M3Q7A6P7L4
Z2K6O4R3A3
E8Q4V9M7X5
T8I8S3F9W9
W6P9F4M7D6
N7I4X9R8M2
D4N7H5A2S7
A9E7A8C4T5
H6T5V8C2Y9
Y8Q7I2Z6Y5
Z6R1O6V4I6
T4G2D6J2F5
V6V9Z3P5G4
C3Z2F4C3L7
I2N4C3C9S7
Q8Q5W1W4G3
E4E5X6Y3U4
B6K7Z5S4Z4
T3V6K3R7L4
G6J5U4N9D2
C4N9T8C7U2
X7F6D8N8P2
Q8D8Z7X6L4
V5U3T7U1U7
Y6V9K3C7A6
U1E2N7M9B6
W7R5Q6Z8Z6
F8E9M8A8D6
T4C7J3Q2X4
M7G7U9D4A2
F4H1I5F3M1
H2P7W3L7T6
D2B2Z4N3P4
P4O6W1L6R1
U8Z2Z1N1C7
K7L2O9Y1H7
X9N8K3W4V6
W9Q6S6Y3M7
X4P2T3C5F7
L4U3V1T7O5
R6Y9O7I5E2
N2O9B3L5S7
M9I6F1E3T7
J2U7M3Z7L8
R5B3Q4L8R3
Q1L5F1V2R4
Z4W6K6F1U7
P9K1H1D1P9
L5B2G7O2C3
V9C5U4B7H2
F1H6Y3A9F3
A8H2R1Z1Y4
H6K6O1L2X1
A9Z7E9D9T4
V1H5T5I7N5
Y2R7A4I4M2
J3P9G7D3E8