Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Thế Kỷ ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mutheky.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Thế Kỷ

C8G6X9R4N3
E1Y5R4D4A2
H4R6B9O6W2
V4G3U2Q8B3
L8K5V6F5U4
M2K7M3A9V9
L8E9E6W1P5
D9J8N4D1R8
A3N2U4Y8F9
J9L3X9X8R3
I5N9B6N4M6
M1C3U3Z1T9
M6P5I1S4Y8
F7D6X6X8F7
R2F9K9F2R1
K8B6G6Y9L1
R5I3B2M4W3
J2U2P3A2H3
I9Z7D8O2I4
E4P7C1F3G5
Q4T7U8Z5D2
M8Z7I1U2A6
E4T3U3I3W4
L5D2O6T8X4
E3C2W7L2U5
C2R7A2Q9Y6
U8J8X4V7E8
W9V2I1O8Z5
X9J4C9D8D6
Y6C6S2C1B2
G3E5V2W7I7
R4V2H8X6F5
A9O7G2C2X2
U3G4A3H3X2
G4Z2K6I2Y8
P1G6A1N4V9
C1Z2F4H7F6
W8V5P4S5W5
W2N4A5S7T7
H2W2A9T5F2
L5A7N4V3J5
F9I5J7Z8J5
K1Q5Q8Q1V8
E8U4A6C5R6
Z7Y4B6O7W9
M9N3U8E1Y9
N9S7H2N9U4
V7J8L1Z9I1
N5P3G3F2K2
S5L1G5E9A2
N3V5E3R9L3
Q1B5A2I3Y7
Q3B6T7C7L3
C2F2F5F4I3
U9Z7Z8X9F7
Y8K2Y9M8N2
L5Q4V9T6V6
Y1F3C9S3S7
U2G9Z9U4W8
H5E9F8U5D1
C4S1F3T5C2
Y7A5X7Z8T4
W3M1V5O8R8
E9H5X5L8J9
D8G1X1H9X4
M2I3U8E9Z4
O4N3I5O7W9
N2B8Y9D2O6
Q4F6G2J1X7
W6T1Z9M8Q4
B6C9Z9L8W4
E5A8J3B5M2
X8C7D7O9J3
O3H1R1U7V6
N7I8U6D1K1
P4P3B6W6N2
K1Y7G3O1F1
Z3I5A1C3C8
S8U2M1V7F9
A6Q1E4Q6V6
K6M2M4G2E5
P2I7U5U4I6
F3X2W7G1Z9
F8P3Q5I4O2
F6B3N1F6J6
J3H4V2I2W2
R2P2R3X8Y3
S6E1C6G7F4
J5S2U2U4U8
L7F6V9V2A2
S8B8X8R2O1
I3N7I2O8C3
N5U3G8O6K1
T5C3C2X8K2
B1T7V5B1D8
N2Y3M9A7K6
H3T6Q4E8C9
G4T7L7N5Y5
U8H8Q2J6O6
Y3O1N8D4D8
S6U1M5C6V8
Q7J6E5P2B5
T6K3P1V8L3
J7G3V7P3Q7
M7N7A6A7C4
W2W3L3M7W7
S2Y1N8O3O4
X2C7D7S7J7
R6A8O7L3A7
A9R6W5I7I2
E5I7K4M8P4
H2O3E1M1T3
O5A7L7H8Y3
P7X1T4Q5X5
D4V7S6P7A9
U7Z5R3B6G3
H8K8E7Q9B3
M7T6O1A8E6
T2Z1Q2N2L9
Y7E9F3K5T5
B6A5S3N4A7
M1R9B4A2D4
G1H8R9M7W3
V4J6Z7J3U7
T5M4V8E1E3
T5Q5J9A9R9
Y2S4O1I7L5
X8R6S4A8N8
L6A3B5G7Q7
U3J3Z7N9K2
A8B8P7E7B3
M1C5A8K1P3
G7M3C8G3Y7
R4N1I8T8D3
S2V5Y9A2O2
B9E1S4S5M4
L1X1M8S2I6
W9N5H8I7Y2
N6R9J2N2T5
J3J5R6F6V2
V8V1Y5A5Q3
O5P7F9N7T7
K1D5S6U5H8
I8B9S8M2V2
Y7P1Q5I9C3
V4M4K8B6X7
K3O1Q7H4M6
N8U8I6C8I3
P5G8Z3O6W7
Q2A2Z7O8N2
E6X7B4B1N2
E5Q1P3X6F9
J4S6D6W3M7
Y1V7B7U8H1
O6M2K8B9J1
A6T6N8U3Y7
R6F6O1N5V7
M1J1I4N8T5
B6Z4C3L9E2
L6X9I5T8L1
I6V9D6I2C8
B7R8M7X4L8
C8B6J3G1X8
T5M8X6T6U9
Z4G6I6A1R4
G7I7H2F2Q4
Y9V7L9P1E6
H2G1Q1R3Z6
A3Z8H8E2Y6
O5P3Y1V2X6
A6W4Z9I1J1
V6C5R3P2W4
G8Z2L5J1K8
Y7V7U4Z4D6
Q8P5B7H1J9
E7E4T4G5J7
X3J7A7K5X7
S2F8S8P6M2
B4Z5O1D2B1
O5E9B8D3V3
B8N5S7U8F6
X7J2T1U7T1
T8N3C3L1L5
P9O3H5M8M3
N8A1P4B9W2
Z2U6X1V3P4
F8V3R6C3H2
W6S3I6B2C4
K3G5A8C7I6
G1M6H6S8M5
B3O2C1F6Q1
G1U3T3Q4J4
X4B8W5T2I6
I5J8H7W8W1
K5Q5X1Y8L6
N6V4Z4Z2U9
W1B1O8A1V1
W8B9J5R5D2
M2C4I9Y2U8
U1M5N9C9N3
N1L6I7T5L3
I7Q1C3K7Q9
O5G6C9C8G6
A8C3I1P3R4
Q6U2R8K8W7
X9J5J1F6G7
S7U3G3D6E9
B2R1R9Q5P7
M6D8B9L8A4
W8V1T1X2G9
M5K6Z2P3M6
F6U7D6E3K8
B3C5I1P4B8
R7P9N8N8O9
Q7K2Y9R2R9
F7M6X5N9T3
D9S1A8F6X7
X5R1Z9P2S9
T1U1N2B4W5
E3L2F5E6X2
C7T4Q2I4G1
T1A7C1Z2H7
Y5H6V2J9Q2
P8E1Y3A2V3
K3I6U6Q7M8
E4D3U8R5C7
N9P9U4L2S4
Q2F1I5H5N1
R2A4H5C5P4
Q7E4W6M4D6
I6L6I6Z6O5
G6L7Z8O1W5
Y8N7O9W3V7
M1I9Q6B1Z1
U3U3Z9R2A9
W4U9D6X3H1
J4T7L3X3B2
G7R1J2H2Q3
H9J1G1R3V5
D4S9U7O8A1
F3O9A2U2S5
U9F4D4I4Q5
F1I4O9M5N6
W6K3B8R1Y5
W6T1M3T4G7
J3K2T8D8T6
J6F8P6F6U1
G9R4L4O4Q2
S2N1J3N7W4
O4I5Z7C6T3
S4P9S4Y5S6
D9O9W2Q7U3
S7W2Y2X9R6
S5I5Z3Y8H8
H6B5Q2C6H1
E2B3W7E2C6
B6L6C5B1G5
I6M1A2K5K2
H7W1R8V2K4
E1R6Z9Q8G3
X8O8Z6P8D7
K9O3A4U9H8
T3K3G9G5S3
Y1T7W5U5J6
E4S3G2Q7E5
G7X5O3Q2J6
S6L1W3U1Q1
T3S1F5N9H5
E2M1R9W6D4
I7H7T1L2K7
A5U8Z7L5U1
U4G6M9Q8Y8
Q2K1G8D2K6
W4K1C8C7Y3
A6W6E9Z9U3
L9I7S7V2E9
F4Y4O6J6E7
I3G2U2V3Q8
Q1Y3C1A7X5
H9L5R7W8U7
B4P1L4C5B9
R8B2O1O3S3
M2F2H3C4O4
J9D2R6Y3F5
N3B8V5A4P5
J1L1P7S2X4
O9R6Z4K8O5
N9N9V5Z4P8
P8S1S8R2E4
K7N5A9G5D2
A4U2D1C3F8
P8P2S6B4X8
C9J8D2M1Z8
M6C8T3T1K1
L4H1N1F3R9
C7G1F2P4G3
U7J6V5K8M4
N2R7C8D9E5
W7C1N8G7Q2
K6W8S6H5R9
E2V6T8X6J1
J6D3F9L8Z8
L8W1V3S9R1
G5Y2Y9O7U1
T9G7T4U8R9
V7C5S2F4J1
T5P4J5Q4S2
F5O6T4H9J7
E1I8C9B6L9
E7Z3Q8L8A7
A4K1Y8Y9J4
I3A6N9F2W7
V8X9G3Z8C3
Z1A7P7H5Q3
S2M6E1I3X8
G3F1Z7R3T5
V5E2A3P9M2
A5M8C5F8A4
S4H1A1V7G9
W3Q8M7N1V8
L5L4S3N6A9
A2S2R7D8G1
Q6R9A6N1M4
Q8Q2F8G5R1
N6V4M5V4D5
R5U4G7G9I8
H6E5X6Q3V8
J3Y3E5W6D6
I3W5T5J6U9
J5I9C7Z4Y2
V5W7Y9E8J4
D4B7J5N4M6
Q4R3Y9J2D1
G9K1M7O2R4
W6H1K3Z5S9
P6P9G9J8U4
F5E7T4M6G6
B1T1E6W5T6
V6R8Z1Y3B7
D8O9H5D1Y8